Logo Utrecht University

Voedselbeleid

HOME

N E D E R L A N D S  K E N N I S C E N T R U M  V O E D S E L B E L E I D

Het Nederlands Kenniscentrum Voedselbeleid …………..

 

Het Nederlands Kenniscentrum Voedselbeleid  is een samenwerkingsverband tussen wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten.